Více než 5 450 úspěšně realizovaných projektů

V současné době pracuje pro společnost Ingenics více než 495 pracovníků. Společnost Ingenics poskytuje již více než 35 let po celém světě poradenství firmám z různých odvětví při plánování, optimalizaci a kvalifikaci během celého procesu tvorby hodnot.

Využijte i vy jedinečných zkušeností, které jsme získali při realizaci více než 5 450 úspěšných projektů, a zjistěte více o naší společnosti.

The Ingenics commitment regarding quality, environmental, energy, occupational and health and safety management
Download